Coaching

Op de werkvloer kan coaching ingezet worden voor een enkele werknemer of voor een heel team. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerkers te maken krijgen met:

 • doorgroei
 • promotie
 • leidinggeven

Topstra begeleidt uw werknemers bij het behalen van hun gestelde doelen en bij hun eigen ontwikkeling. Het doel van onze coaching is om uw werknemers in staat te stellen zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten.

Waarom coaching

Coaching kan op verschillende manieren bijdragen:

 • vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen
 • aanleren of verscherpen van vaardigheden
 • structuur brengen in nieuwe verantwoordelijkheden

Door coaching kan Topstra het beste uit u of uw mensen halen. Wij gaan voor resultaat en willen dat iedereen binnen uw bedrijf met plezier aan het werk is.

Begeleiding

Topstra begint met het in beeld brengen van de situatie. Wat zou u met uw bedrijf willen? Hoe presteren uw werknemers? Waar loopt hij of zij tegen aan?

Samen brengen we vervolgens in kaart wat de sterke en zwakke punten zijn. Dat wordt het startpunt voor ons plan:

 • Hoe kan uw werknemer werkgerelateerde doelen behalen?
 • Hoe kan uw werknemer zich persoonlijk verder ontwikkelen binnen uw bedrijf?

Resultaat

Coaching door Topstra houdt in dat we u en uw werknemer ondersteunen, inspireren en helpen te leren. Ons doel is om meer zelfinzicht te geven, waardoor uw werknemer beter regie kan voeren over zijn of haar situatie. Na afloop van het coachingstraject is uw werknemer in staat om:

 • zelfbewust zijn of haar werkzaamheden te verrichten
 • met vertrouwen te delegeren
 • zelfverzekerd te presenteren
 • prioriteiten te stellen

Contact

Hebt u behoefte aan coaching of loopt uw manager vast? Neem contact op met Topstra en we komen naar u toe om kennis te maken. Want u zult begrijpen dat de klik en het wederzijds vertrouwen in een coachingstraject extra belangrijk is.