Recruitment

U moet binnen afzienbare tijd een goede vervanger hebben op een managementfunctie!

Recruitment via Topstra is voor u de oplossing. Daarbij slaat u twee vliegen in één klap:

  • per direct een tijdelijke vervangende manager
  • start werving en selectie voor geschikte nieuwe manager

Managers binnen een bedrijf hebben een spilfunctie. Valt er een manager om wat voor reden ook uit, dan moet er snel vervanging komen. Een nieuwe manager zoeken is echter niet zo eenvoudig.

Inzet recruitment

Recruitment is het proces van identificeren, selecteren en werven van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een vacature. U kunt recruitment inzetten bij:

  • ontslag van uw vorige medewerker
  • uitval voor langere tijd
  • uitbreiding van uw organisatie met nieuwe leidinggevenden
  • uitbreiding van uw organisatie met nieuwe afdelingen

Werving

Aangezien het vinden van een geschikte kandidaat veel tijd kost, besteedt u de werving en selectie uit. De dagelijkse gang van zaken loopt door, ook die van de vacante managementfunctie. Topstra neemt deze taken en bevoegdheden tijdelijk over en begeleidt u bij het uitzetten van de vacature.

Selectie

Zodra er een selectie van mogelijke kandidaten gemaakt is, gaan we samen om tafel zitten. Topstra kijkt inhoudelijk met u mee en helpt u bij het selecteren van de best gekwalificeerde kandidaten. Daarnaast staat Topstra u bij tijdens de gespreksronden en kunt u terugvallen op onze kennis en ervaring bij het inwerken van uw nieuwe medewerker.

Contact

Hebt u een managementfunctie vacant? Topstra helpt u om snel de juiste kandidaat te vinden en neemt tot die tijd de managementtaken van uw huidige manager over. Neem contact met ons op voor een afspraak!